ĐỘI NGŨ Y TẾ

NAMUPLASTICSURGERY

 

 

 

 Đến với NAMU, chúng tôi là chuyên gia! 

  


Viện trưởng Kirk In Soo 

DR. In-Soo KIRK


Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ 

Tiến sỹ Y học Đại học Y thuộc Đại học Seoul

Giáo sư ngoại trú khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Asan Seoul
Hội viên suốt đời của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình xương mặt Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế

 

Bác sỹ Kook Dong Bi 

DR. Kook Dong Bi


Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình xương mặt Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Quốc tế
Hội viên chính thức của đội nghiên cứu phẫu thuật mắt Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên chính thức của đội nghiên cứu phẫu thuật mũi Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên chính thức của đội nghiên cứu phẫu thuật vú Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 

Bác sỹ Min Sung Kee 

DR. Min Sung Kee


Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế
Hội viên chính thức của đội nghiên cứu phẫu thuật mũi Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình xương mặt Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc


Bác sỹ Hong Soon Bi  

DR. Hong Soon BI


Chuyên gia tai mũi họng
Giáo sư ngoại trú của Bệnh viện Asan Seoul
Hội viên chính thức của Hiệp hội khoa mũi Hàn Quốc
Hội viên suốt đời của Hiệp hội cải tổ phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt Hàn Quốc
Hội viên của Hiệp hội khoa ngoại thẩm mỹ Hàn Quốc KSAS

Hội viên của Hiệp hội tóc, da Laser Hàn Quốc KALDAT

 

Bác sỹ Baek Sang Hoon

DR. Baek Sang Hoon


Hội viên chính thức của Hiệp hội thẩm mỹ da Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội tóc và da laser Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội thể hình béo phì Hàn Quốc

 

Bác sỹ Lee Ji Yeon 

DR. Lee Ji Yeon


Chuyên gia gây mê chứng đau
Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng đau Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng đau Quốc tế

  

Bác sỹ Kim Yong Joo

DR. Kim Yong Joo 


Chuyên gia gây mê chứng đau
Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng đau Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc
Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng đau Quốc tế

 

 
 

 

 


CONTACT US
+82 10 3952 3315
ID: namuTB
ID: namups
+82 10 3952 3315
EMAIL US
NAME
MEMO